Pişigiň göz resepti gyzyl gök garşy açyk äýnek ýarym okalýan äýnek

Gysga düşündiriş:

DLO1536 Aýallar üçin gök reňkli açyk pişik göz aýna çarçuwalary, bu ofis, okamak we ş.m. ulanyp boljak dizaýner stili.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  gök açyk äýnek (3)

  DL äýnegimizde gök yşyk bloklaýjy linzalar bar

  100% UV goragy üpjün ediň, sebäbi olar sanly göz gabagyny azaltmaga kömek edýär
  Çarçuwalary we linzalary ýumşak gap ýuwujy serişdesi bilen arassalaň (hiç haçan aýna arassalaýjy ýa-da ammiak, akartma ýa-da sirke bar zady ulanmaň) we arassa, ýumşak mata bilen ýuwaşlyk bilen guradyň ýa-da howanyň guramagyna ýol beriň.

  Gözüň dartylmagyny azaltmaga kömek edýär
  Gözüň dartylmagyny azaltmaga kömek edýär

  Ekrana seredip, köp wagt sarp etseňiz we gözüň dartylmagy, gözüň bulaşmagy ýa-da kelle agyry alamatlaryny başdan geçirseňiz, gök yşyk bilen baglanyşykly bolup biler.Gözüňiz üçin iň oňat gök çyrany ýapýan äýnek ýaly özüňize laýyk çözgütleri ara alyp maslahatlaşmak isläp bilersiňiz.
  For more information about blue light blocking glasses frames, please contact us at sales@dlsunglasses.com

  Mawy yşyk bloklaýjy äýnek: Sanly durmuşyňyzy goraň

  ✿ [Aýallar üçin gök yşyk äýnekleri blokirlemek] Zyýanly gök şöhle we UV400 goragly kateý gök blokirleýji äýnekler. Gök ýagtylyk äýnekleri PC / TV / Telefon / iPad-den Mawy çyra arkaly täsirli azaldyp biler. Gözüňizi peýdaly yşyk arkaly goraň.
  .Gezelenç we açyk howada hezil etmek üçin ajaýyp.
  ✿ [Moda pişiginiň göz dizaýny] Ajaýyp pişigiň göz çarçuwasy, tendensiýany yzarlaýan aýallar üçin örän amatly ýarym çarçuwaly dizaýn bilen gabat gelýär.Qualityokary hilli doňan dokma çarçuwalary müşderilere ajaýyp ulanyjy tejribesini berýär.
  30 [30 gün kepillendirilýär] Müşderini kanagatlandyrmak biziň ileri tutýan zadymyz.Soraglaryňyz bar bolsa, bize e-poçta iberip bilersiňiz, size kanagatlanarly jogap bereris.

  https://www.dlsunglasses.com/cat-eye-prescription-red-anti-blue-light-glasses-half-frame-reading-eyeglasses-product/

  Jikme-jiklikler hiline eltýär, Hyzmat DL GLASSES-i hasam öňe sürýär:

  DL GLASSES Kompýuter äýnegini bloklaýan ýarym çarçuwaly gök çyra, iň gowy saýlawyňyz:

  - Gözüň dartylmagyny azaltmak üçin gök açyk süzgüç, Göz keselleriniň ýüze çykma derejesini peseltmek.

  -Anti çyzmak, anti-reflektor, UV örtük we has gowy görmek üçin ýeňil geçiriji.

  - Aýratyn ýasalan örtük, göze görnüp duran ýoýulmazdan zyýanly gök çyrany bloklaýar.

  Islendik pursat üçin ajaýyp we elýeterli çarçuwaly äýnek.

  Göz gabagyny azaltmak, ýalpyldawuk etmek, kelle agyryny / migreni azaltmak, ýadawlyga garşy, gözüň bulaşmagy, has gowy uky derejesini hödürleýär.

  https://www.dlsunglasses.com/cat-eye-prescription-red-anti-blue-light-glasses-half-frame-reading-eyeglasses-product/

  Bu element hakda

  -Men aýallar üçin gök ekranly äýnek, Hanymlar kompýuter äýnegi.

  - Amatly burun ýassyklary.

  -Fashion Cateye ýarym aý gözlükleri we ýokary hilli mat reňk çarçuwasy.

  -Açyk reňkler, köpçüligiň arasynda özboluşlysyňyz. Modaçylar tarapyndan söýülýär!

  -Nol-töwekgelçiligimizden peýdalanyň, üpjünçilik gutarmanka zakaz edeniňizde 100% kepillik berilmedi!


 • Öňki:
 • Indiki: