Elegant üzüm göwher, tegelek gönüburçly UV400 aýallar üçin kölegeli äýnek

Gysga düşündiriş:

229460 DL GLASSES, erkekler, aýallar we “unisex.unique” üçin premium polýarizlenen äýnekleri dizaýn etmekde, öndürmekde, paýlamakda we satmakda öňdebaryjydyr, şahsy hyzmat, durnukly hil, önüm innowasiýasy we toplumlaýyn çözgütler arkaly işewürligi artdyrmak we goldamak.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Haryt maglumatlary

  Haryt bellikleri

  DL GLASSES

  STYLISH RIMLESS SUNGLASSES: Iň döwrebap moda dizaýn stili, köp reňkli jele linzalary, tomusda hökman bolmaly, gönüburçly linza retro we nusgawy stil goşýar, Çekimsiz çarçuwa we näzik metal ybadathanalar bu dar tegelek äýnekleri moda görkezýär, ýönekeý we ykjam dizaýn äýnegimizi gaty ajaýyp we nepis görkezýär, Süýji reňkli linzaly äýnek köp eşikler bilen ulanylyp bilner
  Lighteňil we çydamly: Reňkli gyrmyzy gyrmyzy gönüburçly günlük äýnekleri iň häzirki zaman dizaýn stili, örän ýeňil metal çarçuwadyr we ybadathanalar size stressiz geýmek tejribesini berýär, nurbatlaryň gowşamagynyň öňüni almak, aýna äýneklerini has durnuklaşdyrmak we berkitmek üçin demir çeňňek dizaýny berýär. has moda görünýär, ýokary hilli polikarbonat linzalary, rahat silikon burun ýassyklary, ultra-ýagty ajaýyp ybadathanalar, ähli jikme-jiklikler ony çydamly, dargadyjy we moda edýär
  HD UV400 Gorag: Bu kiçijik gönüburçly günlük äýnekleri, 100% zyýanly UVA we UVB şöhlelerini blokirläp biler we uzak wagtlap UV zeperlenmeginden gorap biler, UVA / UVB-ni bloklaýarka reňkli reňkli linzalar, bütin görüşi garaňkylaşdyrmaz, ýokary kesgitli linza günüň görnüşlerini has gowy synlamaga, aýdyň görmegi we has tebigy görüş mümkinçiligini üpjün etmäge mümkinçilik berýär

  tegelek äýnek (7)
  tegelek äýnek (17)

  Aýratynlyklary
  Qualityokary hilli, çydamly we götermek aňsat.
  Dizaýn ýönekeý, owadan, ajaýyp we meşhur.
  Aýallar üçin amatly we ýeňil.
  Maşgala, dostlar, synpdaşlar we ş.m. üçin ajaýyp sowgatlar.
  Islendik eşik üçin ajaýyp aksessuar, dürli aýratynlyklar we eşikler bilen gidip biler.

  tegelek äýnek (11)

  OCCASION. maşgalalaryňyz we dostlaryňyz, tomusky wakalar, gündelik eşikler, retro temaly eşikler, aýdym-saz festiwallary, hippi geýimi we beýleki temaly wakalar üçin ajaýyp
  Kepillik: Satyn alandan soň haýsydyr bir sebäp bilen doly kanagatlanmasaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, 24 sagadyň dowamynda jogap bereris, ähli önümler üçin satuwdan soň ajaýyp hyzmat hödürleýäris

  tegelek äýnek (8)
  tegelek äýnek (13)

  Diňe seniň üçin

  Günlük äýnekli aýallar tomusda açyk sport görnüşleri we deňiz kenaryndaky oturylyşyk, ulag sürmek, söwda etmek, syýahat etmek, gezelenç etmek, balyk tutmak ýaly açyk sport çäreleri üçin elmydama dogry saýlawdyr.

  Näme üçin DL günlük äýneklerini saýlamaly?
  100,000 jübütden gowrak äýnek satýarys.Tejribeli bazar bäsleşigi.Hemmeler tarapyndan ykrar edildi.Biz öňe gitmegi dowam etdirýäris.Müşderiniň wizual täsirlerinden gowy habarly.Rahatlyk geýiň.Klassiki moda äýneklerini yzygiderli dizaýn ediň we işe giriziň.Erkin, ýakymly we başarnyksyz bolsun, has moda we owadan boluň.


 • Öňki:
 • Indiki: