Zawod arzan gyzgyn Hytaý 2022 Täze moda Rimless Okean obýekti Bent aýakly günlük äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLL6630 täze geliş çäksiz äýnek.facehli ýüz şekilleri, mahabat arzan günlük äýnekleri, pes MOQ, Hytaýyň iň ýokary önümçilik zawody logotipi sazlap biler.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  https://www.dlsunglasses.com/factory-cheap-hot-china-2022-new-fashion-rimless-ocean-lens-bent-legs-sunglasses-product/
  çäksiz äýnek

  Polýarlaşdyrylan äýnekleriň, gün şöhleleriniň we saýlama usulynyň arasyndaky tapawut

  Biziň toparymyz elmydama müşderilerimize we müşderilerimize iň ýokary hilli we agressiw göçme sanly önümler bilen zawodyň arzan gyzgyn Hytaý täze modasy Rimless Ocean Lens Bent Legs Günlük äýnekleri bilen üpjün etmekden ybarat, elmydama "Bütewilik, netijelilik, innowasiýa we Win-Win biznesi" ýörelgesine eýerýäris.Web sahypamyza girmäge hoş geldiňiz we biziň bilen habarlaşmakdan çekinmäň.Sen taýýarmy???Geliň !!!
  Zawod arzan gyzgyn Hytaý Rimless Okean linzasy Bent aýakly günlük äýnekleri we Lady Günlük äýnekleriniň bahasy, Müşderini kanagatlandyrmak ilkinji maksadymyz.Biziň wezipämiz, yzygiderli öňe gidişlik edip, ýokary hilli yzarlamak.Öňe gidişligiňizi we bilelikde abadan geljegi gurmagyňyzy tüýs ýürekden garşylaýarys.

  çäksiz äýnek
  çäksiz äýnek

  Kompaniýanyň şygary şu ýere gidýär

  D&L Senagat we Söwda (Xuzhou) Co. Ltd., aýna äýnekleri, moda äýnekleri, sport äýnekleri, oturylyşyk äýnekleri, günlük äýnekleri, bambuk ybadathanasy äýnekleri we bambuk agaç äýnekleri ýaly köp sanly seriýany gözlemekde we öndürmekde ýöriteleşendir.Bizde ätiýaçlyk äýnek bar we her seriýada ýörite nyşan döredip bileris, reňk ileri tutma we logotip düzülişiniň üstünden gülmek hyzmatyny hödürläp bileris.

  HTB1hb0U

  Kämil hil gözegçiligi
  Hünär derejesini ýokarlandyrmak we gözegçilik barlag topary bar.

  Goldaw mümkinçilikleri
  7 hünär zawody 500,000 jübüt / her zawod / aýda 3 ~ 15 gün gowşuryş wagty

  Çalt ýokary hilli hyzmat
  Her gözleg üçin 2 sagatdan az, ýylda 365 gün

  Ajaýyp çykdajy öndürijiligi
  Çalt jogapProfessional sitata;Çalt eltip bermek;Qualityokary hilli;Söwda kepilligi.

  Ussatlygymyz we tejribämiz

  Customörite sargytlarymyzyň köpüsi 1 günüň içinde çözülýär we bize yzygiderli sargyt edilýär.Ourhli soraglarymyza 1-4 sagadyň dowamynda jogap berilýär, iň çalt 5 minudyň içinde, 1 hepdede taýýar ätiýaçlyk sargytlary, 12-15 günüň içinde ýörite logo sargytlary üçin wagt.Artykmaçlyklarymyz hökmünde, satuwdan soň takyk eltiş wagtyny, ajaýyp äýnekleri we wagtynda berip bileris.Önümlerimiziň haýran galandygyny we ulanyjylardan köp gowy syn alandyklaryny görüp begenýäris.Müşderileriň köpüsi bizden yzygiderli aý, ýyl-ýyldan zakaz edýär.

  HTB1jDpAayLxK1Rjy0Ffq6zYdVXah

  Önümçilik akymy

  H75cb5456043444ad9595523c72c5bbf5P.jpg_350x350

  Çig mal

  Hb712b653d8774ee9999a95310663f6770.jpg_350x350

  Sanjym

  H0fae7812e97746acb664f5af9a639d08y.jpg_350x350

  Polishing

  Hf7994f66af24440eab3218e712129b64Q.jpg_350x350

  Ammar

  H49bc35c519b34eb481428fede53d227bj.jpg_350x350

  Gaplamak

  H65be52403aca4d8fbca40897047cc56c0.jpg_350x350

  Assenbling

  Şahadatnamamyz

  49E5DDF9D5002CBA995156797B392A04
  25861AC846BEF61CBE1EEBA5FE01B39A
  3885E57288444A9809BC3E03C65FCE08
  156A1C7D2EB18D80DFEA6242AA36A28D

  Günlük äýnekleri barada haýsydyr bir gözleg üçin biziň bilen habarlaşmak üçin hoş geldiňiz, özara üstünlik gazanmak üçin size iň ýokary derejeli önümleri we hyzmaty hödürlemek üçin elimizden gelenini ederis!


 • Öňki:
 • Indiki: