Aýallar tegelek tertipsiz geometrik ýalpyldawuk moda äýnekleri

Gysga düşündiriş:

DLL7634 Hytaý arzan ins geometrik ululykdaky üzüm metal çarçuwasy retro kölegeli äýnek


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Recentlyakynda görlen zatlar

  DLL7634 C4
  DLL7634 C5
  DLL7634 C3

  Bu äýnegiň ulaldylan görnüşi modada-da, kaşaň geýimde-de goşa wezipe edýär..Atladýar, ýalpyldawuk gutarmak, bolmak isleýän wagtyňyzy gyzyklandyrýan ajaýyp we düşnüksiz howa berýär.Aýratynam günlük äýnekleri ýaly gowy işleýärler, şonuň üçin içerde geýmek kyn bolup biler, ýöne bir gün dynç almak üçin ajaýyp.Çarçuwalar berk we oňaýlydyr we olar islendik alternatiw moda şkafyna ajaýyp goşundy.

  DLL7634 (11)
  • Çarçuwaly material: metal we plastmassa
  • Linza materialy: HK
  • Linza giňligi: 51mm
  • Linza beýikligi: 52mm
  • Köpriniň ini: 28mm
  • Ybadathananyň uzynlygy: 147mm
  • 100% UVA we UVB goragy
  • Bir ululyk iň laýyk gelýär
  • On dürli görnüşli / garyşyk reňk

  Jikme-jiklikler

  • Üzüm ululygyndaky äýnek inedördül retro linzalar
  • Häzirki wagtda meşhur ýalpyldawuk äýnek
  • Altyn äheňli tolkunly ybadathanalar bilen ýasalan el
  • Ultramelewşe garşy UV goragyny üpjün ediň
  DLL7634 (1)

  Qualityokary hilli çarçuwaly material, ultra inçe we ýeňil linzaly dizaýn, has ýokary tagamly bolmaga mümkinçilik berýär we saýlamak üçin dürli aýna linzalary bar.

  Reňkli we ajaýyp dünýäni duýmak üçin.Häzirki zaman moda şahsyýeti, tagamy üçin sahypany saýlamaly.

  DLL7634 (4)

  Näme üçin DL äýnegini saýlamaly?

   

  UV400 Gorag
  Polýarlaşdyrylan äýnek
  Üzüm tegelek dizaýny
  Iň ýokary rahatlyk we çeýeligi
  Iň ýokary rahatlyk üçin ýeňil we ultra inçe
  Çydamly we çyzylmaga çydamly
  Aýallar ýa-da erkekler üçin “Unisex” äýnekleri

  !

  BOLT HING

  Goluň açylmagy we ýapylmagy aňsat bolar ýaly, nurbadyň boşlugynyň öňüni alyň; Çydamly.

  SOFT we amatly burun ýassygy

  Burun köprüsiniň agramyny azaldyň, az stress ediň, yz ýok. Softumşak kremniniň burun ýassygy sizi has rahat we ýeňil geýýär.

  ULTRA ÇYKYNY WE IIN METAL ÇARAMASY

  Çarçuwasy gaty ýeňil, ýöne çydamly güýçli we dargadyjy, burnuňyza basyş ýok.

  DLL7634 (9)

 • Öňki:
 • Indiki: