Hytaý ýarym günlük äýnek meýdançasy aýal-gyzlaryň arzan bahasy

Gysga düşündiriş:

DLL11 çäkli wagt metal ýarym çarçuwasy Rimless aýal günlük äýnekleri.El bilen öndürilen zawodyň lomaý bahasy, çarçuwaly obýektiwiň reňki düzülip bilner, has giňişleýin maglumat üçin e-poçta iberiň


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 0,5 - 9,999 dollar / bölek
 • Min.Order mukdary:100 bölek / bölek
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  DL äýnek ýarym çarçuwaly aýallar markasy günlük äýnekleri
  UV400 bilen kwadrat moda kölegeleri
  Üzüm äýnegi Aýallar üçin kaşaň äýnekli äýnek

  äýnek (6)

  Düşündiriş

  Jyns: Aýallar
  Stil: kwadrat
  Bölümiň ady: Ulular
  Çarçuwaly material: metal
  Linza optiki aýratynlygy: Gradient
  Linza optiki aýratynlygy: UV400
  Gözlük görnüşi: Günlük äýnekleri
  Linza beýikligi: 50MM
  Linza materialy: akril
  Model belgisi: DLL11
  Harydyň görnüşi: äýnek
  Linza giňligi: 50MM

  Framearym çarçuwaly meýdança günlük äýnekleri

  Üýtgeşik ýarym çarçuwa - demir sim bilen örtülen çarçuwa ýarym aşaky çarçuwada ýumşak plastmassa material bilen gurşalan.
  Dizaýn aýratynlyklary - metal plastmassa çarçuwany we ybadathanany, eýer köprüsini, gaty metal halkalary we reňk bilen utgaşdyrylan ahyrky gapaklary birleşdiriň.
  Mawy ýagtylyk süzgüç linzalary TV Telewizora tomaşa edeniňizde, kompýuteriňize, planşetiňize, smartfonyňyza ýa-da beýleki elektron enjamlaryna seredeniňizde gözüňizi zyýanly gök yşykdan goraň.Göz gabagyny azaldyň, gözüň guramagynyň we göz ýadawlygynyň öňüni alyň we ukyňyzy gowulaşdyryň.

  Framearym çarçuwaly meýdança günlük äýnekleri

  äýnek (8)

  Üzüm, salkyn, ajaýyp

  Stil: Lýuks, üzüm, retro moda
  Faceüz keşbine laýyk: tegelek, uzyn, kwadrat, ýumurtga ýüzi
  Ulanyş gerimi: Söwda, oturylyşyk, syýahat, açyk howada, sürmek, fotosuratlar

  Önümiň beýany
  Çarçuwaly materiallar:
  Mis metal çarçuwasy, kompýuter çarçuwasy, TR90 çarçuwasy, Poslamaýan polat çarçuwasy, Alýumin Magnis çarçuwasy, Bambuk, Agaç çarçuwasy.
  Linza materialy edip bileris:
  Akril linzalar, polikorbonat linzalar, 1,1mm TAC polýarlaşdyrylan linzalar we CR39 linzalar, aýna linzalar, ikisi hem aýna ýa-da aýna däl bolup biler;
  çydamly ekt.
  Bir stocka däl modeller üçin adatça 1200pcs / model, 300pcs / color, Wagt 30-45 gün;(Aksiýalar üçin MOQ garyşykda bary-ýogy 6pcs / modeldir
  reňkler, Wagt 7 gün.)
  Şahadatnama:
  CE, Drop top synagy, UV400 synag hasabaty.
  Haly çap / lazer markasynyň nyşany:
  Lazer MOQ 100pc; MOQ 300pc çap etmek;Wagt 10 gün.
  Haly nusgasy:
  Köp sargytdan soň yzyna gaýtaryň.
  Gaplamak:
  1pc / opp sumka, 12-20pcs / guty, 300-500pcs / ctn, GW: 18-25kg / ctn ýa-da ýöriteleşdirilen ctn ululygy.
  Eltip bermek usuly:
  1. Express DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS ekt.7 iş güni;2. Deňiz FOB Ningbo 45 gün.
  Töleg usuly:
  Alibaba söwda kepilligi, TT bank geçirmesi, Western Union we Money Gram.

  DL äýnekzawod we optiki çarçuwalaryň, äýnekleriň we esbaplaryň kompaniýasydyr.

  Esasan aýal-gyzlaryň moda modellerini, erkekleriň sport modellerini, optiki ramkalary, çagalar modellerini we okamak üçin äýnekleri orta ýokary hilli edýäris
  köne.

  Köplenç etmeli materialymyz çarçuwaly misli akril, polikarbnat, linzalar üçin polýarlaşdyrylan TAC.Emma gözleýäris
  poslamaýan polat, TR90, alýumin magiý, bambuk we agaç, asetat çarçuwasy ýaly ýokary hilli material üçin, ýöne bäsdeşlik bahasy üçin.

  Gowy hilli, amatly bahalar we ajaýyp dizaýnlar bilen önümlerimiz moda pudagynda giňden ulanylýar. Önümlerimiz
  dünýäniň dürli künjeginden gelen ulanyjylar tarapyndan giňden tanalýar we ynanýar.

  Syýasatymyz, orta kiçi alyjylara bu ugurda ösmäge kömek etmekdir.Her hepde täze modelleri her model üçin kiçi MOQ bilen üpjün edýäris.

  Geljekdäki iş gatnaşyklary we özara üstünlikler üçin biziň bilen habarlaşmak üçin dürli gatlaklardan gelen täze we köne müşderileri garşylaýarys!

  äýnek (3)

  Sorag-jogap

  Sorag: Logotipimi edip bilerinmi?
  Jogap:Hawa, aksiýa modelleri üçin çap ýa-da lazer nyşanyny kabul edýäris.Ilki bilen tassyklamak üçin masgara ederis, soň köp gitmezden ozal suratlar ýa-da vedio ibereris.

  Sorag: Köp mukdarda sargyt etmezden ozal nusga alyp bilerinmi?
  Jogap:Hawa, nusga sargytlaryny kabul edýäris. Model kody we reňk iberiň we sitata bereris. Halkara iberiş tölegini tygşytlamak üçin köpçülikleýin sargytlary gönüden-göni ýerleşdirmegi maslahat berýäris.

  Sorag: Siziň iberiş usulyňyz näme? Harytlarymy näçe wagt alyp bilerin?
  Jogap:Gowy gaplarys we DHL, UPS, FedEx, EMS ect ýaly Express tarapyndan ibereris.Gapydan 5-7 gün eltip bermeli.Gap goýsaňyz, uly göwrüm sebäpli size deňiz bilen ibermegi maslahat berýäris, FOB Ningbo ýa-da Şanhaý portuny edýäris.Deňiz bilen 30-50 gün gerek.

  Sorag: Satuwdan soň hyzmat barmy?
  Jogap:Önümlerimiziň hiline berk hil barlag topary bilen gaty ynamly.Beýan etmek üçin tabşyrmazdan ozal gowy gaplarys. Şonuň üçin adatça hemme zat gowy bolar.Longöne uzak aralyga eltip bermek we haýsydyr bir ýagdaý ýüze çyksa, 7 günüň içinde ähli harytlaryň gowudygyny barlaň.Islendik mesele üçin jogapkärçilik çekeris, sebäbi uzak hyzmatdaşlary gözleýäris we HER KLIENTI kanagatlandyrmak biziň ýörelgesimizdir.


 • Öňki:
 • Indiki: