HYZMATDAŞ

Gözüňizi özleşdiriň, moda markaňyzy tapawutlandyryň

Customörite dizaýn önümleri üçin DL äýnek stilleriň, äýnegiň reňkleriniň, materiallarynyň, öz logotipiňiziň we gaplaýyş gutularyňyzyň üýtgemegi arkaly dürli şahsylaşdyrma wariantlaryny hödürleýär.Çap etmegiň usulynda ýüpek ekrany çap etmek, gyzgyn möhürlemek, lazer, nagyş bar.Başlangyç dizaýndan başlap iň soňky jikme-jikliklere çenli mümkin bolan islendik pikiri edýäris.

Birleşdirilen çarçuwanyň reňki

1
2

Panton belgisi

潘 通 色 卡

Özbaşdak obýektiw reňk

Linza reňk görnüşi

Çeňňegi saýlaň

halkalar

Custöriteleşdirilen logo

logo

Gaplamak

DL äýnegi öz logotipiňiz bilen dürli äýnek gaplamalaryny, matalary, sumkalary, haltalary we gutulary hödürleýär.Öz markaňyz bilen gaplamak, diňe bir äýnegi gorap bolman, eýsem markaňyzy has ýokary we gymmatly edýär.

01

BOX

DL äýnegi öz logotipiňiz bilen dürli äýnek gaplamalaryny, matalary, sumkalary, haltalary we gutulary hödürleýär.Öz markaňyz bilen gaplamak, diňe bir äýnegi gorap bolman, eýsem markaňyzy has ýokary we gymmatly edýär.

ýagdaýlar
镜 布

02

Geýim

DL äýnegi öz logotipiňiz bilen dürli äýnek gaplamalaryny, matalary, sumkalary, haltalary we gutulary hödürleýär.Öz markaňyz bilen gaplamak, diňe bir äýnegi gorap bolman, eýsem markaňyzy has ýokary we gymmatly edýär.

03

BAGS

DL äýnegi öz logotipiňiz bilen dürli äýnek gaplamalaryny, matalary, sumkalary, haltalary we gutulary hödürleýär.Öz markaňyz bilen gaplamak, diňe bir äýnegi gorap bolman, eýsem markaňyzy has ýokary we gymmatly edýär.

sumkalar
ýagdaý

04

KESELLER

DL äýnegi öz logotipiňiz bilen dürli äýnek gaplamalaryny, matalary, sumkalary, haltalary we gutulary hödürleýär.Öz markaňyz bilen gaplamak, diňe bir äýnegi gorap bolman, eýsem markaňyzy has ýokary we gymmatly edýär.

05

Zynjyrlar

DL äýnegi öz logotipiňiz bilen dürli äýnek gaplamalaryny, matalary, sumkalary, haltalary we gutulary hödürleýär.Öz markaňyz bilen gaplamak, diňe bir äýnegi gorap bolman, eýsem markaňyzy has ýokary we gymmatly edýär.

Zynjyrlar