RETRO UNIQUE FUTURISTIC PUNK SUNGLASS WOMEN RIMLESS MIRROR SHADES

Gysga düşündiriş:

DLL20902 Hytaý lomaý fabrigi futuristik pank moda äýnekleri, özboluşly nyşanly retro sport bir bölek aýna linzasy.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Futuristik punk äýnekleri 17
Futuristik punk äýnekleri 9

Futuristic & Stylish: Üýtgeşik galkan çarçuwasynyň dizaýny adamlaryň gözüni açýar we pank stili tehnologiýanyň doly duýgusyny görkezýär. Bu sport äýnekleri dürli reňklerde bar, dürli duýgy görnüşleri bilen deňeşdirilip bilner. geljek.

äýnek

Futuristik Visor Punk Günlük äýnekleri Rimless Bir bölek äýnekAýnaKölegeler Aýal Erkekler

Futuristik punk äýnekleri 0

UV400 HD obýektiw tehnologiýasy- DL GLASSES Linzalar UVB we UVA şöhleleriniň 99% ýa-da 100% -ini bloklaýar.Dyrna garşy we arassalamak aňsat.Şol bir wagtyň özünde, ýokary kesgitli linzalar günüň görnüşlerini has gowy synlamaga, aýdyň görmegi we has tebigy görüş mümkinçiligini üpjün etmäge mümkinçilik berýär.

 
Bir bölek we tekiz ýokarky dizaýn: Dar Günlük äýnekleri reňkli aýnaly linzalary we çarçuwasyz tekiz ýokarky çarçuwanyň dizaýnyny kabul edýär.Bu Günlük äýnekleri gözleri ajaýyp örtüp, ýüzi owadanlaşdyryp biler.Daş-töweregi Bir bölek kiçijik obýektiw dizaýn akylly we syrly görnüş berýär.

DL GLASSES-i oturylyşyga getiriň, iň ajaýyp barlyk bolmaly.Şeýle hem sport, surata düşmek, ulag sürmek, aýdym-saz festiwaly çäreleri, moda geýimi, karnawal we beýleki dürli gyzykly sahnalar üçin zerur moda elementidir.Şeýle hem surat bezegi ýa-da maşgala we dostlaryňyza sowgat almak üçin gowy saýlaw hökmünde ulanylyp bilner.

Futuristik punk äýnekleri 3
Futuristik punk äýnekleri 1

Punk günlük äýnekleri

Goragçy

Side Shield Günlük äýnekleri

Clout Goggles

Futuristik äýnek

Haryt görnüşi

Gönüburçluk

Galkan Visor

Gönüburçluk

Oval

Wraparound

Linza görnüşi

Garaňky linza

Aýna

Aýna

Reňk reňkli

Garaňky linza

Çarçuwaly materiallar

Plastmassa

Plastmassa

Plastmassa

Plastmassa

Plastmassa

UV goragy

100% UV goragy

100% UV goragy

100% UV goragy

100% UV goragy

100% UV goragy

Amatly ýer

DL GLASSES Sport äýnekleri gözüňizi gumdan we tozandan we şemaldan gorap biler we açyk meýdanda ýokary hilli moda tejribesini getirip biler: surata düşmek, sürmek, söwda, dynç alyş, sport, welosiped sürmek we ş.m.

DL GLASSES visor äýnekleri sürmek, syýahat etmek, söwda etmek ýaly açyk howada işlemek üçin iň oňat seçimdir we ýokary moda aksessuarlary we ýylboýy gündelik geýimler üçin amatlydyr

DL GLASSES gapdal galkanly moda retro punk äýnekleri ýoýulmazdan has aýdyň görüş üpjün edýär, bu bolsa oturylyşyklar, söwda, syýahat, ulag sürmek, münmek, balyk tutmak we beýleki açyk çäreler üçin iň amatly saýlawy edýär.

“Clout Goggles” pyýada ýöremek, sürmek, söwda etmek, syýahat etmek, surata düşmek ýaly açyk howada işlemek üçin iň oňat seçimdir we ýylyň dowamynda ýokary moda aksessuarlary we gündelik geýimler üçin amatlydyr.

DL GLASSES-i oturylyşyga getiriň, iň ajaýyp barlyk bolmaly.Şeýle hem sport, surata düşmek, ulag sürmek, aýdym-saz festiwaly çäreleri, moda geýinmek, karnawal we beýleki dürli gyzykly sahnalar üçin zerur moda elementidir.

Futuristik punk äýnekleri 6

Reňk saýlamak


  • Öňki:
  • Indiki: